Pretražite ovaj sajt:

RADNO VREME
10-20 h
E-mail: sastavi.net@gmail.com
VAŽNO: Sastavi koje pišemo služe samo kao pomoć za samostalnu izradu radova. Nikako nemojte da ih prepišete i prikažete kao svoje delo. Naši sastavi nisu zamena za vaš rad, već su tu da vam primerom pokažu kako se sastavi pišu, i šta sve treba da sadrže kako bi zadovoljili sadržajem.

Analiza pesme Početak bune protiv dahija (Šifra 1999)

Početnim stihovima pesnik govori o neodlučnosti koja koleba obe strane da promene svoje međusobne odnose. I Turcima i srpskim knezovima ne ulazi se olako u borbu, ali potlačeni narod ne može više da trpi petovekovno ropstvo...


Broj reči: 586

Postovi