Pretražite ovaj sajt:

RADNO VREME
10-20 h
E-mail: sastavi.net@gmail.com
VAŽNO: Sastavi koje pišemo služe samo kao pomoć za samostalnu izradu radova. Nikako nemojte da ih prepišete i prikažete kao svoje delo. Naši sastavi nisu zamena za vaš rad, već su tu da vam primerom pokažu kako se sastavi pišu, i šta sve treba da sadrže kako bi zadovoljili sadržajem.

Antigona - istraživački zadaci (Šifra:1958)

1.  Analiziraj dramski sukob u „Antigoni“. Koje stavove zauzimaju Kreont i    Antigona? 2. Uporedi Antigonu i Ismenu, pokaži smisao kontrastnog postupka u gradnji njihovih likova 3. Uoči kakav je Antigonin položaj među ostalim likovima. Kakav je njen odnos sa Hemonom? 4. Analiziraj Antigoninu tužbalicu pred pogubljenje. Koja je njena funkcija? 5.  Obrazloži zašto je Antigona tragičan junak. U čemu je njena tragična krivica? 6.  Uporedi Antigonino i Kreontovo stradanje, uoči sličnosti i razlike 7.  Najvažnija pitanja kojima se bavi „Antigona“ su odnos vlasti i pojedinaca i ljudsko suprotstavljanje Božijem radu. Koje odgovore nudi ova tragedija?

Broj reči: 596
-->

Postovi