Pretražite ovaj sajt:

.

.

Tumačenje odlomka iz romana Seobe Miloša Crnjanskog (Šifra 4257)

Sastav obrađuje dva odlomka iz romana "Seobe" Miloša Crnjanskog. Odlomci su iz udžbenika. U prvom odlomku se upoznajemo sa Vukom Isakovičem, a u drugom se završava njegovo ratovanje i on se ponižen vraća ponižen i bez odlikovanja. 
U uvodu se upoznajemo sa odlomcima. U razradi se obrađuju književni rod, vrsta, tema, mesto i vreme radnje, likovi, stilske figure i oblik, kazivanje, vrsta pripovedanja i kratak opis likova. U zaključku sledi kritički sud o odlomku.  Broj reči: 633

Postovi