Pretražite ovaj sajt:

.

.

Hasanaginica, analiza pesme (Šifra 3853)

Analiza, likovi, motivi, stilske figure(Slovenska antiteza,
Epitet, Kontrast, Hiperbola, Metafora,Anafora:


Broj reči: 749

Postovi