Pretražite ovaj sajt:

.

.

Analiza pesme Početak bune protiv dahija (Šifra 1999)

Početnim stihovima pesnik govori o neodlučnosti koja koleba obe strane da promene svoje međusobne odnose. I Turcima i srpskim knezovima ne ulazi se olako u borbu, ali potlačeni narod ne može više da trpi petovekovno ropstvo...


Broj reči: 586

Postovi