Pretražite ovaj sajt:

.

.

Proces - Kafka - Odgovori na pitanja (Šifra:2791)

Ovo nije sastav. Dati su odgovori na sledeća pitanja vezana za delo "Proces" Franca Kafke:
  • Kompozicija romana (koliki je udeo radnje, kako su povezane situacije?)
  • Koje se stilsko sredstvo nalazi u osnovi romana?
  • Simboličnost imena središnjeg junaka (nedostatak prezimena). Kako su imenovani drugi likovi u romanu? Kako se može objasniti ovakav postupak?
  • Šta je krivica optuženog? Kakav je položaj uhapšenog? Promene u   fizičkoj konstituciji Jozefa K., razvoj njegovog karaktera.
  • Uloga žena i umetnika u procesu Jozefa K.
  • Realističnog Kafkinog fantastičnog sveta


Broj reči: 657

Postovi