Pretražite ovaj sajt:

.

.

Moć i nemoć jezika ( Šifra: 1050)

Sastav govori o evolutivnoj vrednosti jezika. On stvara čoveka u određenim sferama, ali ga takođe i sputava. Postoje stvari koje se ne mogu definisati rečima.

ISEČAK IZ SASTAVA: ... Jezik treba shvatati objektivno, sa svim njegovim manama i vrlinama, opasnostima i mogućnostima, sa svom njegovom moći i nemoći. On ne postoji van čoveka i ne opstaje samostalno. On je sposobnost koju treba mudro koristiti... BROJ REČI: 542


Postovi